Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek

Jelen feltételek a Ker-Soft Kft. (továbbiakban Eladó) által képviselt termékek értékesítésére vonatkoznak, az Eladó és a Vevő közötti adásvételre érvényesek. Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak az Eladó és a Vevő között létrejött külön megállapodásokban, például egyedi Szállítási Szerződésekben.

A Szállítási Szerződések kizárólag az Általános Szerződéses Feltételekkel együtt érvényesek. Amennyiben az Általános Szerződéses Feltételekben foglaltaktól a felek közösen el kívánnak térni, arra a felek írásos megállapodása alapján van lehetőség. Amennyiben a felek valamely, az Általános Szerződéses Feltételekben is szabályozott kérdésben a Szállítási Szerződésben vagy azok módosításában, illetve kiegészítésében eltérően rendelkeznek, ill. a rendelkezéseik egymással ütköznek, a Szállítási Szerződés (vagy módosítás, illetve ezzel kapcsolatos más megállapodás) rendelkezése az irányadó.

Szállítási idő: ajánlat szerint, amit a gyártó szállítási készsége módosíthat.

Fizetés: szerződés vagy megegyezés alapján. Áraink nettó egységárak (+Áfa 27%).

Ajánlatunk a kiajánlott mennyiség szerint, a logikailag összetartozó tételek együttes megrendelése esetén érvényes 14 napig, illetve a tárgyhó végéig.

Az ajánlatunk érvénytelen, amennyiben akár egy tétel ára is 20 %-kal alacsonyabb, mint a lista ár és annak megerősítése utólag írásban nem történt meg.

A weboldalon feltüntetett árlistáink tájékoztató jellegűek, a gyártók a termék, verzió és árváltoztatás jogát fenntartják. A Szállító nem vállal felelősséget a Webáruházban és/vagy a Honlapon gondossága ellenére hibásan feltüntetett árakért vagy Termék jellemzőkért, így a Honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a Termék(ek) közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vagy jellemzőre. Ilyen esetekben a Szállító nem köteles a Terméket a Honlapon feltüntetett hibás áron szolgáltatni.

Megrendelést írásban, a termékek pontos megnevezésével, az igényelt mennyiség és a korábban kiajánlott árak feltüntetésével tudunk elfogadni.

Névre szóló elektronikus licenc megrendeléséhez a végfelhasználó adatai szükségesek (név, cím, kontakt, e-mail), emiatt ezek törlése vagy lemondása alapesetben nem lehetséges.

Megrendelő a megrendelésével az általános kereskedelmi feltételeket elfogadja és a megrendelt termékekre átvételi kötelezettséget vállal.

A devizában kiajánlott termékek számlázási HUF árfolyama: a Unicredit Bank aktuális deviza kereskedelmi eladási árfolyamai alapján. Az ajánlat érvényességének hosszától függően devizaárfolyam változási kockázati felárat alkalmazhatunk.

A deviza alapú ügyletek esetén a bankköltségek miatt kezelési költséget is felszámolhatunk.

 A megrendelés teljesítésének ideje alatt az árfolyamok ingadozásából eredő árváltozásra garanciát NEM vállalunk, ezért a nem magyar fejlesztésű termékek tényleges HUF árai a beérkezés napján kerülnek kiszámításra.

Az áru a vételár teljes kifizetését követően kerül a Vevő tulajdonába.

 

Vis-maior

Vis-maiornak számítanak azok az Eladó szállítási kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy gátló körülmények, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni (pl. sztrájk, elemi csapás, a szükséges alapanyagok általános hiánya, előre nem látható termelési zavarok, nem helyettesíthető beszállítónál általános szállítási problémák stb.).

A vis-maior fennállásáról az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Vis-maior esetén mindkét félnek jogában áll a megállapodást felbontani, az Eladó azonban a nem teljesítés miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

Jelen Általános Szerződéses Feltételek visszavonásig érvényes.